Välkommen till Lundblads familjehemsida
Jan
Lisbeth
Johan
Emmy
Marcus
Oye
Mattias
e-mail
Välkommen till Lundblads familjehemsida
In English
På Svenska
Hem
Välkommen till Lundblads familjehemsida

Fusion-Forty Stuff


Här den senaste versionen (förmodligen den sista) av SetFF v1.79 samt den
senaste versionen av hela installationsdisketten för Fusion-Forty-kortet.
Om du skulle vara intresserad av ett set Plug-n-Go ROMs så kontakta Tim på
http://www.vintagecomputercafe.com/amigafusionfortyaccelerator.htm.

Här är några få länkar som kan vara av intresse:
Fusion-Forty FAQ
Amiga Hardware Database; Fusion Forty
REVIEW: Fusion Forty 68040 card for Amiga 2000
REVIEW: Fusion Forty accelerator for Amiga 2000 - updated
MINI-REVIEW: RCS 35 MHz 68040 accelerator for Amiga 2000
Aminet
Pictures of the Fusion-Forty
Wikipedia - Amiga 2000

 

Copyright 1999-2017 - www.lundblad.com - All Rights Reserved

Design by ClassGraphics (who live next door to us)